• دوبلاژ

    پیوستن در دوبلاژ آسا مدیا

    تست به صورت اینترنتی

  • رادیو

    پیوستن در رادیو آسا مدیا

    تست به صورت اینترنتی

پروژه های انجام شده

آثار دوبله شده توسط آُسـا مـدیـا


آخرین ها در آسا مدیا

آخرین اخبار را مشاهده کنید.